COLORFUL COOPERATION

Colourful cooperation /Színes együttműködés

Kolo Szerb Kulturális Központ – Mórahalom

Tartalmi összefoglalás

Az INTERREG IPA CBC Magyarország-Szerbia Program támogatásával megvalósuló Colourful Cooperation projekt keretében az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület a határ menti szerb – magyar lakosság találkozóinak, rendezvényeinek teret biztosítva Szerb Kulturális Központot alakít ki, mely a két nemzet számára kölcsönösen segíti a kulturális értékek és a kulturális örökség megőrzését.

A kulturális központ megépítésének Mórahalom ad helyet. A Szerb és Magyar kulturális identitás ápolása és megőrzése túlnyúlik a két nemzet hagyományainak és tradícióinak bemutatásán. Az össznemzetiség, mely fontos jellemzője e két népnek, olyan kulturális kohót képez, melyben az együttélés, egymás mellett élés ideológiája fontos társadalmi előrelépés. Ezért nemzeti kultúráink során folyamatos kitekintéssel kell lennünk, a nemzetet ért hatások közművelődésre, népművészetre, hagyományokra és hitéletre gyakorolt befolyásaira. Ez a fajta szerepvállalás jellemzi a mórahalmi KOLO Szerb Kulturális Központot is.

A KOLO Központ célja, hogy otthont adjon a szerbiai, balkáni kultúrának, de otthonra leljen itt az ezzel párhuzamban álló magyarországi összművészetiség is. Magyarország kiemelt figyelmet fordítva a Balkán, mint Kelet-Európa egyik legerőteljesebb kulturális impulzusának átörökítőjére, a jövőben szakmai felelősséget vállal és fordít az értékkülönbségek és értékegyezések európai platformján történő bemutatására. Mórahalom zászlóshajója mindannak, amit csak úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a „Balkán kapuja”.

A Kolo Központ impozáns jelenléte a térség kulturális vérkeringésébe bekapcsolódva, valamint a gasztronómia fontos szerepét hangsúlyozva, a balkáni kulinaritás és kreativitás ötvözésével, egy új típusú gasztronómiai élményt kíván biztosítani. Ennek lényege, hogy összekapcsolva a kultúrát és konyhaművészetet minél szélesebb körben hirdethessük a két nemzet kulturális összefonódásában rejlő értékek sokaságát. Gasztrotér és grillterasz úgy kerül kialakításra, hogy gasztronómiai rendezvényekhez, főzőklub megszervezéséhez, találkozók, kulturális rendezvények eseti kiszolgálására legyen alkalmas.

Az épületben egy ortodox kápolna került kialakításra. Az ” ÉLETADÓ FORRÁS” kápolna hozzájárul az idelátogató ortodox keresztény vallású vendégek szabad vallásgyakorlásához. Hitéleti szerepvállalásunkban az ortodox vallási kultúra bemutatása áll a középpontban. Ünnepeink lehetőséget adnak a kulturális kitekintésre, az odafigyelésre, a másikban rejlő értékek megtalálására.

A Kolo Szerb Kulturális Központ terveink szerint otthona lehet mindazok számára, akik a kikapcsolódás, pihenés, kulturális feltöltődés vagy a tudatos kultúrkeresési értékek mentén kívánják eltölteni szabadidejüket, Mórahalmon.

Teret adva a diplomáciai egyeztetéseknek, a két nemzet szoros kultúrpolitikai kapcsolatának, bízunk benne, hogy állandó vendégként köszönthetjük a két ország politikai, kulturális, társadalmi, oktatási és vallási vezetőit. Diplomáciai fókuszpontja kívánunk lenni a térségnek, hiszen úgy gondoljuk, hogy erős bázissal bír városunk, hogy a kapcsolatteremtés és ápolás protokolláris folyamatain túl is alkotói lehessünk térségünk életének.

A jövőben a Kolo Központ testesíti meg értékeink, kultúránk, gyökereink és világnézetünk, a jövő generációja felé közvetített sokszínűségét. Feladatunk, hogy a fejlődés következő állomására érve elmondhassák rólunk; elődeinktől kaptuk, szeretettel. Ezáltal beteljesítjük küldetésünk, s joggal mondhatják rólunk, Mórahalom, a Balkán kapuja.

Copyright © Minden jog fenntartva.

Az oldalt készítette és üzemelteti: